top of page

Earn while you learn apprenticeships

ඔබ ආධුනිකත්ව ඉගෙන ගන්නා අතරතුර උපයන්න

An apprenticeship is a great way to earn while you learn, allowing you to continue working while gaining the skills, knowledge and qualifications you need to progress your career.

With an apprenticeship, you learn on the job, putting new found skills into practice and building real world experience.

             We offer a range of apprenticeships between level 3 and level 4 in health and social care, education. All of our apprentices receive one to one support throughout their learning and help using their qualification to achieve their full career potential.

What’s more, we support apprentices to not only achieve the Apprenticeship Standards, but to gain the full  diploma qualification.

ආධුනිකත්වය යනු ඔබ ඉගෙන ගන්නා අතරතුර උපයා ගැනීමට හොඳ ක්‍රමයක් වන අතර, ඔබේ වෘත්තීය ප්‍රගතිය සඳහා අවශ්‍ය කුසලතා, දැනුම සහ සුදුසුකම් ලබා ගනිමින් දිගටම වැඩ කිරීමට ඔබට ඉඩ සලසයි.

                     ආධුනිකත්ව පුහුණුවක් සමඟ, ඔබ රැකියාවේදී ඉගෙන ගන්නවා, නව සොයාගැනීම් ප්‍රායෝගිකව ක්‍රියාවට නංවා සැබෑ ලෝක අත්දැකීම් ගොඩනඟා ගන්න.

                      අපි සෞඛ්‍ය සහ සමාජ සත්කාර, අධ්‍යාපනයේ 3 මට්ටම සහ 4 මට්ටම අතර ආධුනිකත්ව පරාසයක් පිරිනමන්නෙමු. අපගේ සියලුම ආධුනිකයන්ට ඔවුන්ගේ ඉගෙනීම පුරාම එකින් එක සහය ලැබෙන අතර ඔවුන්ගේ සම්පූර්ණ වෘත්තීය හැකියාවන් සාක්ෂාත් කර ගැනීම සඳහා ඔවුන්ගේ සුදුසුකම් භාවිතා කිරීමට උපකාරී වේ.

                     එපමණක් නොව, ආධුනිකත්ව ප්‍රමිතීන් සාක්ෂාත් කර ගැනීමට පමණක් නොව, සම්පූර්ණ ඩිප්ලෝමා සුදුසුකම් ලබා ගැනීමට අපි ආධුනිකයන්ට සහාය දෙමු.

apprenticeships-main.jpg

Apprenticeship is an industry driven high quality pathway where employers can develop and prepare their future workforce and individual can obtain paid work experience.

Classroom instructions and a portable nationally / internationally recognised credential paid job/ stipend and allowances.

ආධුනිකත්වය යනු සේවා යෝජකයන්ට තම අනාගත ශ්‍රම බලකාය සංවර්ධනය කිරීමට සහ සූදානම් කිරීමට සහ පුද්ගලයෙකුට වැටුප් සහිත සේවා පළපුරුද්ද ලබා ගත හැකි කර්මාන්තයක් මත පදනම් වූ උසස් තත්ත්වයේ මාර්ගයකි. පන්ති කාමර උපදෙස් සහ අතේ ගෙන යා හැකි ජාතික / ජාත්‍යන්තරව පිළිගත් අක්තපත්‍ර වැටුප් සහිත රැකියාවක්/ දීමනා සහ දීමනා.

What is an apprenticeship and how does it work?
ආධුනිකත්වය යනු කුමක්ද සහ එය ක්‍රියාත්මක වන්නේ කෙසේද?

Czech-Republic-2016-490_feat.jpg

An apprenticeship is a genuine job with an accompanying assessment and skills development programme.

By doing an apprenticeship, you will earn while you learn through on the job training and will gain a qualification as well as valuable work experience.

We make sure that every one of our apprenticeships is tailored to the specific needs of the individual. All of our apprentices help to shape what they learn within their apprenticeship, as we adapt their learning to ensure proficiency in a variety of skills.

Each apprentice is allocated a Teaching and Learning Coach, who is a specialist in their field.

We could help you to progress towards your long-term career goals.

ආධුනිකත්වය යනු ඇගයීම් සහ කුසලතා සංවර්ධන වැඩසටහනක් සහිත අව්‍යාජ රැකියාවකි.

          ආධුනිකත්වයක් කිරීමෙන්, ඔබ රැකියා පුහුණුව හරහා ඉගෙන ගන්නා අතරතුර උපයා ගන්නා අතර සුදුසුකමක් මෙන්ම වටිනා සේවා පළපුරුද්දක් ද ලබා ගනී.

         අපගේ සෑම ආධුනිකත්වයක්ම පුද්ගලයාගේ නිශ්චිත අවශ්‍යතාවලට අනුව සකස් කර ඇති බවට අපි සහතික වෙමු. අපගේ සියලුම ආධුනිකයන් ඔවුන්ගේ ආධුනිකත්වය තුළ ඔවුන් ඉගෙන ගන්නා දේ හැඩගස්වා ගැනීමට උපකාරී වේ, අපි ඔවුන්ගේ ඉගෙනීම විවිධ කුසලතාවන්හි ප්‍රවීණතාවය සහතික කිරීම සඳහා අනුගත කරමු.

         සෑම ආධුනිකයෙකුටම ඔවුන්ගේ ක්ෂේත්‍රයේ විශේෂඥයෙකු වන ඉගැන්වීම් සහ ඉගෙනුම් පුහුණුකරුවෙකු වෙන් කරනු ලැබේ. ඔබගේ දිගුකාලීන වෘත්තීය ඉලක්ක කරා ප්‍රගතියක් ලබා ගැනීමට අපට ඔබට උපකාර කළ හැක.

What can I do an apprenticeship in?
මට ආධුනිකත්වයක් කළ හැක්කේ කුමක් ද?

DSC01469.JPG

We offer a variety of apprenticeships at different levels in social care, business and education:

 • Caregiver (level 3/4) - English

 • Caregiver (level 3/4 - Sinhala

 • General Childcare  (Level 4 ) - English

 • General Childcare ( Level 4 ) - Sinhala

 • Diploma in Caregiver - TQUK Level 5

 • Diploma in ECECM- TQUK Level

 • Nurse Assistant - NVQ Level 3 / 4 - English

 • Nurse Assistant - NVQ Level 3 / 4 - Sinhala

 • Nurse Assistant - NVQ Level 3 / 4 Tamil

 • Security Officer - NVQ Level 3 - Bilingual

 • Pre School Teacher - NVQ Level 4 - English

 • Pre School Teacher - NVQ Level 4 - Sinhala

 • Special Needs Education - English

 • Special Need Education - Sinhala

අපි සමාජ සත්කාර, ව්‍යාපාර සහ අධ්‍යාපනයේ විවිධ මට්ටම්වල විවිධ ආධුනිකත්ව පිරිනමන්නෙමු:

 • Caregiver (NVQ level 3/4) - English

 • Caregiver (NVQ level 3/4 - Sinhala

 • General Childcare  (NVQ Level 4 ) - English

 • General Childcare ( NVQ Level 4 ) - Sinhala

 • Diploma in Caregiver - TQUK Level 5

 • Diploma in ECECM- TQUK Level

 • Nurse Assistant - NVQ Level 3 / 4 - English

 • Nurse Assistant - NVQ Level 3 / 4 - Sinhala

 • Nurse Assistant - NVQ Level 3 / 4 Tamil

 • Security Officer - NVQ Level 3 - Bilingual

 • Pre School Teacher - NVQ Level 4 - English

 • Pre School Teacher - NVQ Level 4 - Sinhala

 • Special Needs Education - English

Benefits of a Training as an apprenticeship
ආධුනිකත්ව පුහුණුවක ප්‍රතිලාභ

Christina Perera

Our apprenticeships are making a positive difference in people’s lives. we are helping to build the workforce of the future by providing education through on the job learning.

With our apprenticeships you can:

 • Earn while you learn

 • Gain a qualification

 • Free careers and advise service

 • Free functional skills training

 • Get ahead in your career

අපගේ ආධුනිකත්ව සිසුන් මිනිසුන්ගේ ජීවිතවල ධනාත්මක වෙනසක් ඇති කරයි. රැකියා ඉගෙනීම හරහා අධ්‍යාපනය ලබා දීමෙන් අනාගතයේ ශ්‍රම බලකාය ගොඩනැගීමට අපි උදව් කරන්නෙමු. අපගේ ආධුනිකත්ව සමඟ ඔබට:

 • ඔබ ඉගෙන ගන්නා අතරතුර උපයන්න

 • සුදුසුකමක් ලබා ගන්න

 • නොමිලේ වෘත්තීන් සහ උපදේශන සේවාව

 • නොමිලේ ක්රියාකාරී කුසලතා පුහුණුව

 • ඔබේ වෘත්තීය ජීවිතය තුළ ඉදිරියට යන්න

What are the entry criteria for an apprenticeship with ?
ආධුනිකත්වය සඳහා ඇතුළත් වීමේ නිර්ණායක මොනවාද?

42327086_10160901608840646_7585004775511425024_n.jpg

To be eligibile for an apprenticeship, you must:

 • be 18 years or older

 • not be enrolled on another apprenticeship

 • Certificate in English

 • Diploma in English

 • G.C.E (O'L) Pass in English

 • ආධුනිකත්ව පුහුණුවක් සඳහා සුදුසුකම් ලැබීමට, ඔබ කළ යුත්තේ:

 • වයස අවුරුදු 18 හෝ ඊට වැඩි විය යුතුය

 • වෙනත් ආධුනිකත්වයකට බඳවා නොගත යුතුය,

 • ඉංග්රීසි භාෂා සහතිකය

 • ඉංග්‍රීසි ඩිප්ලෝමා  සහතිකය

Delivery model
බෙදාහැරීමේ ආකෘතිය

f710044bf79a4b1f5d8b085e5e5d9711_XL.jpg

To ensure that we can support you to achieve your full potential, we will complete an in-depth initial assessment with you to ensure that we can tailor our delivery to meet your unique learning requirements.

We then use the most relevant delivery methods to meet both apprentice and employer needs which will consist of:

60% – on the Job Training

 • Job shadowing

 • Employer mentoring

 • Employer led technical training

 • Team meetings

 • Workplace simulation

 • On site practical training

20% – off the job training

 • E-learning

 • Independent study

 • Work based assignments

 • Case studies

 • Industry visits

 • Classroom based learning

20% – Coaching

Monthly one to one coaching and support from your allocated delivery team for the duration of the apprenticeship programme.

 • be 18 years or older .

 • not be enrolled on another apprenticeship,     

ඔබගේ සම්පූර්ණ හැකියාවන් සාක්ෂාත් කර ගැනීම සඳහා අපට ඔබට සහාය විය හැකි බව සහතික කිරීම සඳහා, ඔබගේ අද්විතීය ඉගෙනුම් අවශ්‍යතා සපුරාලීම සඳහා අපගේ බෙදාහැරීම සකස් කළ හැකි බව සහතික කිරීම සඳහා අපි ඔබ සමඟ ගැඹුරු මූලික තක්සේරුවක් සම්පූර්ණ කරන්නෙමු.

           අපි ආධුනිකයාගේ සහ සේවා යෝජකයාගේ අවශ්‍යතා සපුරාලීම සඳහා වඩාත් අදාළ බෙදා හැරීමේ ක්‍රම භාවිතා කරමු:

 

60% - රැකියා පුහුණුව

රැකියා සෙවන

සේවායෝජක උපදේශනය

සේවායෝජකයා තාක්ෂණික පුහුණුව මෙහෙයවීය

කණ්ඩායම් රැස්වීම්

රැකියා ස්ථානයේ අනුකරණය

ප්‍රායෝගික පුහුණුව

20% - රැකියා පුහුණුව

විද්‍යුත් ඉගෙනීම

ස්වාධීන අධ්යයනය

වැඩ පදනම් වූ පැවරුම් සිද්ධි අධ්යයන කර්මාන්ත චාරිකා

පන්ති කාමරය පදනම් කරගත් ඉගෙනීම

20% - පුහුණු කිරීම ආධුනිකත්ව වැඩසටහනේ කාලසීමාව සඳහා ඔබට වෙන් කර ඇති බෙදාහැරීමේ කණ්ඩායමෙන් මාසිකව එකින් එක පුහුණු කිරීම සහ සහාය.

 • වයස අවුරුදු 18 හෝ ඊට වැඩි විය යුතුය.

 • වෙනත් ආධුනිකත්වයකට බඳවා නොගත යුතුය,

FEE STRUCTURE

Course Name

Total Fees

Pay While Learn

 

Pay While Apprenticeship Training

 • Caregiver (NVQ level 3/ 4 ) - English

 • Caregiver (NVQ level 3 / 4) - Sinhala

 • General Childcare  (NVQ Level 4 ) - English

 • General Childcare ( NVQ Level 4 ) - Sinhala

 • Diploma in Caregiver - TQUK Level 5

 • Diploma in ECECM- TQUK Level 5

 • Nurse Assistant - NVQ Level 3 / 4 - English

 • Nurse Assistant - NVQ Level 3 / 4 - Sinhala

 • Nurse Assistant - NVQ Level 3 / 4 Tamil

 • Security Officer - NVQ Level 3 - Bilingual

 • Pre School Teacher - NVQ Level 4 - English

 • Pre School Teacher - NVQ Level 4 - Sinhala

 • Special Needs Education - English

Rs.60,000/-120,000/

Rs.60,000/-120,000/

Rs.85,000/

Rs.85,000/

Rs.175,000/

Rs.230,000/

Rs.99,000/

Rs.99,000/

Rs.99,000/

Rs.65,000/

Rs.70,000/

Rs.70,000/

Rs.95,000/

Rs.95,000/


 

Rs.45,000/-Rs.90,000/

Rs.45,000/-Rs.90,000/

Rs.63,750/

Rs.63,750/

Rs.131,250/

Rs.172,500/

Rs.74,250/

Rs.74,250/

Rs.74,250/

Rs.48,750/

Rs.52,500/

Rs.52,500/

Rs.71,250/

Rs.71,250/ 

Rs.15,000/-Rs30,000/

Rs.15,000/-Rs.30,000/

Rs.21,250/

Rs.21,250/

Rs.43,750/

Rs.57,500/

Rs.24,750/

Rs.24,750/

Rs.24,750/

Rs.16,250/

Rs.17,500/

Rs.17,500/

Rs.23,750/

Rs.23,750/

bottom of page